Škola zdraví

Vážení klienti,
vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR a rozhodnutím vlády o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s účinností od 16. března 2020 do odvolání, nemůžeme poskytovat vzdělávací akce.
Můžete využít korespondenci přes email: b.havlova@centrum.cz
Připravujeme pro vás zdarma kurzy, ve spolupráci s organizací Metha, z.ú. a Společností Podané ruce.
První online kurz pro dobrovolníky, kteří chtějí pomáhat seniorům, můžete shlédnou zde.
Sledujte naše stránky, témata a další lekce budou následovat.
Věříme, že tento zvláštní čas brzy pomine a přejeme vám hodně zdraví a těšíme se na osobní setkání s vámi.
Za tým pracovníků
Božena Havlová, jednatelka


Vítejte na webu společnosti Škola zdraví, s.r.o.

Škola zdraví nabízí odborné služby z oblasti zdravého životního stylu a prevence „likvidačního způsobu života“.

Zdravý životní styl chápeme jako soulad všech oblastí osobnosti podle bio – psycho – socio – spirituálního modelu.
Zdraví tělesné, duševní, zdravé vztahy a rozvoj osobnosti, motivace k životu.

Prevence likvidačního způsobu života, je prevence vzniku závislostí (drogy, alkohol, gamblerství), závislostní chování spojené s jídlem a jinými činnostmi, které vedou jednotlivce a rodiny k nekvalitnímu prožívání svého života nebo k nemocem.

Škola zdraví má udělenou akreditaci MŠMT- 24549/2018-2-816 na základě §25 a §26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.