Škola zdraví

Vítejte na webu společnosti Škola zdraví, s.r.o.

Škola zdraví nabízí odborné služby z oblasti zdravého životního stylu a prevence „likvidačního způsobu života“.

Zdravý životní styl chápeme jako soulad všech oblastí osobnosti podle bio – psycho – socio – spirituálního modelu.
Zdraví tělesné, duševní, zdravé vztahy a rozvoj osobnosti, motivace k životu.

Prevence likvidačního způsobu života, je prevence vzniku závislostí (drogy, alkohol, gamblerství), závislostní chování spojené s jídlem a jinými činnostmi, které vedou jednotlivce a rodiny k nekvalitnímu prožívání svého života nebo k nemocem.

Škola zdraví má udělenou akreditaci MŠMT- 24549/2018-2-816 na základě §25 a §26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.