Pedagogický pracovník je renesanční člověk

Současná doba přináší stále se zvyšující požadavky na pedagogické pracovníky, aby byli osobnostmi, které jsou všestranně nadané, se zájmem o mnoho oborů lidského vědění a umu, měli široký rozhled, dbali o své tělo, mluvili několika jazyky, ovládali nové technologie a zaváděli je do praxe. Jejich zodpovědnost za vzdělání a výchovu dětí a mládeže narůstá. Narůstá administrativa při pedagogické praxi, jsou žadateli a realizátory několika projektů najednou. Rychlost nových informací a technologií, které při své praxi musejí zvládat, může přinášet pocity frustrace nebo úzkostí. Můžou však přinášet i pocity uspokojení z dobře zvládnuté a vykonané práce, každá nová informace může být výzvou k pozitivní změně.

Lektorka Mgr. Bc. Božena Havlová, sociální pedagog, adiktolog

Komplexní řešení výskytu rizikového chování ve školách

V posledních letech stále častěji přichází ze škol zakázky tohoto typu:

…ve třídě se nedá učit. Výuku narušovali zpočátku 2-3 žáci, nyní se přidává stále více dětí ve třídě. Vulgarity se stupňují. Vulgarity mezi žáky se stále více obracejí proti učitelům. Odmlouvání a komentáře k pedagogům jsou stále častější, někteří žáci odmítají v hodinách pracovat, nenosí si pomůcky ani domácí úkoly, dokonce ani učebnice. Ve třídě je šikana, slovní i fyzická. Stále se tam něco řeší…

Zamyšlení a ukázka dobré praxe, při řešení rizikového chování ve školách. Komplexnost a kombinace mnohočetných strategií při řešení problémů spojených s rizikovým chováním školní mládeže.