Komplexní řešení výskytu rizikového chování ve školách

V posledních letech stále častěji přichází ze škol zakázky tohoto typu:

…ve třídě se nedá učit. Výuku narušovali zpočátku 2-3 žáci, nyní se přidává stále více dětí ve třídě. Vulgarity se stupňují. Vulgarity mezi žáky se stále více obracejí proti učitelům. Odmlouvání a komentáře k pedagogům jsou stále častější, někteří žáci odmítají v hodinách pracovat, nenosí si pomůcky ani domácí úkoly, dokonce ani učebnice. Ve třídě je šikana, slovní i fyzická. Stále se tam něco řeší…

Zamyšlení a ukázka dobré praxe, při řešení rizikového chování ve školách. Komplexnost a kombinace mnohočetných strategií při řešení problémů spojených s rizikovým chováním školní mládeže.