Týmový

  • Týmová supervize jako důležitá oblast profesního růstu pomáhajících profesí, ve zdravotnictví, školství, výchově, managementu, v pracovních týmech.

Poskytování supervize jako provázení jednotlivce nebo skupiny, pomoc vnímat a reflektovat vlastní práci, vztahy a pocity, nacházet nová řešení problematických situací. Zaměření na prohloubení prožívání, lepší porozumění situaci, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování s cílem k uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, k prevenci profesního vyhoření.

 

  • Koučování týmů, vedení pracovních skupin ke společnému cíli a dosažení společného výsledku. Setkávání s koučem, který pomáhá týmům hledat postupy ke zvýšení uvědomění týmových rolí, pro efektivní spolupráci uvnitř týmu, k dosažení maximálních výsledků.

Vhodné pro nově vznikající týmy, kreativní a efektivní týmy, které chtějí maximálně využít svého týmového potenciálu.

Supervizor a kouč:  Mgr. Bc. Božena Havlová, sociální pedagog, adiktolog