Pedagogický pracovník je renesanční člověk

Současná doba přináší stále se zvyšující požadavky na pedagogické pracovníky, aby byli osobnostmi, které jsou všestranně nadané, se zájmem o mnoho oborů lidského vědění a umu, měli široký rozhled, dbali o své tělo, mluvili několika jazyky, ovládali nové technologie a zaváděli je do praxe. Jejich zodpovědnost za vzdělání a výchovu dětí a mládeže narůstá. Narůstá administrativa při pedagogické praxi, jsou žadateli a realizátory několika projektů najednou. Rychlost nových informací a technologií, které při své praxi musejí zvládat, může přinášet pocity frustrace nebo úzkostí. Můžou však přinášet i pocity uspokojení z dobře zvládnuté a vykonané práce, každá nová informace může být výzvou k pozitivní změně.

Lektorka Mgr. Bc. Božena Havlová, sociální pedagog, adiktolog