Partnerské a rodinné vztahy

Člověk je bytost přirozeně společenská a může žít jen ve společnosti, která je tvořena jednotlivci a skupinami a řadou vztahů mezi nimi. Naše vztahy s ostatními lidmi mají přímý vliv na kvalitu našeho života a života lidí kolem nás.

Nabízíme

  • individuální program osobnostního rozvoje se zaměřením na sebepoznání, rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, zvládání stresu, předcházení konfliktů
  • partnerské poradenství, předcházení a řešení vztahových problémů, rozvoj empatie, efektivní komunikace, příprava na manželství a rodičovství, porozvodové situace, řešení konfliktů

Systemické poradenství nabízí efektivní jednorázovou pomoc nebo dlouhodobou spolupráci na trvalých změnách a osobním rozvoji.