Profil

Společnost Škola zdraví, s.r.o. založila Božena Havlová, původním povoláním všeobecná zdravotní sestra, která v devadesátých letech stála u zrodu brněnských protidrogových služeb, a založení Sdružení Podané ruce. V té době společně se svým manželem a s přáteli zakládali terapeutickou komunitu Pocestný mlýn, jedno z prvních center v Jižních Čechách pro drogově závislé klienty a další služby komplexní sítě protidrogových služeb na Moravě.

V roce 2005 byla spoluzakladatelkou Sdružení Meta, které zajišťuje protidrogové služby v okrese Jindřichův Hradec dosud, nyní pod názvem Metha, z.ú. (www.osmeta.cz).

V současné době je ředitelkou nevládní organizace Metha, z.ú., lektorkou a terapeutkou drogových a jiných závislostí, lektorkou a terapeutkou v léčbě nadváhy a dětské obezity, cvičitelkou zdravotní tělesné výchovy.

Vede kurzy snižování nadváhy pro dospělé i děti (ve spolupráci s organizací STOB), kurzy zdravého životního stylu, je garantkou a lektorkou akreditovaných seminářů pro pedagogy.

Členka asociace adiktologů, asociace sociálních služeb, vedoucí komise plánování sociálních služeb pro děti a mládež.

Motto: „Naplňuje mě práce, která dává smysl!“


Vzdělání

2011 – 2013 MU Brno, Pedagogická fakulta, sociální pedagog, magisterské
Hlavní předměty: Sociální pedagogika, pedagogika, aplikovaná psychologie

2009 – 2011 UK Praha, 1. Lékařská fakulta, adiktolog, bakalářské
Hlavní předměty: Klinická adiktologie, psychologie, soc. politika a soc. práce, psychoterapie a poradenství

1975 – 1979 Střední zdravotnická škola, Brno, všeobecná zdravotní sestra
Maturitní předměty: Interní lékařství, chirurgie, somatologie, ošetřovatelství, odborná praxe


Kurzy a výcviky

2016, 2017 Mezinárodní škola koučování, Praha Coaching Word
Název kurzů: Celostní koučování, Koučování týmu (136 hod.)

2015 – 2016 ISZ, Management centrum, Praha
Název kurzu: Systemická práce s párem a rodinou (200 hod.)

2013 NUV Praha
Název kurzu: Kurz pro certifikátory prevence (150 hod.)

2007 Vysoká škola tělovýchovy a sportu Palestra, Praha
Název kurzu: Rekvalifikační kurz, Cvičitel zdravotní tělesné výchovy (150 hod.)

2004 Společnost STOB, Praha
Název kurzu: Terapie nadváhy a léčba dětské obezity (72 hod.)

2003 UP Olomouc
Název kurzu: Rekvalifikační kurz, vedoucí dětského kolektivu (24 hod.)