Vedení třídnických hodin a prevence nekázně ve třídách

Třídnické hodiny? Proč je dělat?
Jak vést třídnické hodiny?
Třída jako komunita. Příklady dobré praxe.