Vzdělávání pro pedagogy

Níže uvedené programy jsou akreditovány v souladu s ustanovením §10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, pod číslem MŠMT- 24549/2018-2-816


Zdravý životní styl, prevence nadváhy a obezity školní mládeže

Žijeme v toxickém prostředí.
Víme, co jíme?
Zdravý životní styl
Prevence nadváhy a dětské obezity


Pedagogický pracovník je renesanční člověk

Současná doba přináší stále se zvyšující požadavky na pedagogické pracovníky, aby byli osobnostmi, které jsou všestranně nadané, se zájmem o mnoho oborů lidského vědění a umu, měli široký rozhled, dbali o své tělo, mluvili několika jazyky, ovládali nové technologie a zaváděli je do praxe. Jejich zodpovědnost za vzdělání a výchovu dětí a mládeže narůstá. Narůstá administrativa při pedagogické praxi, jsou žadateli a realizátory několika projektů najednou. Rychlost nových informací a technologií, které při své praxi musejí zvládat, může přinášet pocity frustrace nebo úzkostí. Můžou však přinášet i pocity uspokojení z dobře zvládnuté a vykonané práce, každá nová informace může být výzvou k pozitivní změně.

Lektorka Mgr. Bc. Božena Havlová, sociální pedagog, adiktolog


Vedení třídnických hodin a prevence nekázně ve třídách

Třídnické hodiny? Proč je dělat?
Jak vést třídnické hodiny?
Třída jako komunita. Příklady dobré praxe.


Komplexní řešení výskytu rizikového chování ve školách

V posledních letech stále častěji přichází ze škol zakázky tohoto typu:

…ve třídě se nedá učit. Výuku narušovali zpočátku 2-3 žáci, nyní se přidává stále více dětí ve třídě. Vulgarity se stupňují. Vulgarity mezi žáky se stále více obracejí proti učitelům. Odmlouvání a komentáře k pedagogům jsou stále častější, někteří žáci odmítají v hodinách pracovat, nenosí si pomůcky ani domácí úkoly, dokonce ani učebnice. Ve třídě je šikana, slovní i fyzická. Stále se tam něco řeší…

Zamyšlení a ukázka dobré praxe, při řešení rizikového chování ve školách. Komplexnost a kombinace mnohočetných strategií při řešení problémů spojených s rizikovým chováním školní mládeže.