Vzdělávání pro rodiče a pěstouny

Zdraví

  • Stanovení indexu zdraví, výživa, pohyb, prevence nadváhy a dětské obezity, testy zdatnosti, cvičení je lék, jak se stát sám sobě trenérem

Vztahy

  • Vztahy, partnerství, odpovědné rodičovství, výchovné styly v rodině, sourozenecké a mezigenerační vztahy
  • Zvládání stresu a nepohody
  • Motivační rozhovory
  • Rodičovské kompetence, rodinné vztahy, bezpečí, blízkost, spolupráce
  • Komunikační a sociální dovednosti

Prevence likvidačního způsobu života

  • Fyziologické zvláštnosti dospívání a prevence rizikového chování dospívajících (syndrom rizikového chování, experimentování s návykovými látkami, závislostní chování, poruchy příjmu potravy, nelátkové závislosti)
  • Co děti hledají v drogách a co vlastně hledají?
  • Jak se nestát agresorem ani obětí (prevence nekázně, agresivity a šikany)

Vzdělávací programy jsou 6 hodinové, termíny a místo vzdělávání podle domluvy pro vzdělávací organizace, pro jednotlivce je místem vzdělávání Jindřichův Hradec, Telč a další podle domluvy.

Lektoři jsou pedagogičtí pracovníci, lektorky STOB, adiktolog, sociální pedagog, odborný poradce, sociální pracovníci.